Sunday, 23/09/2018 - 14:23|
Chào mừng đã đến với Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng

Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2017 - 2018

Ngày ban hành:
26/10/2017
Ngày hiệu lực:
26/10/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực