Friday, 20/07/2018 - 05:37|
Chào mừng đã đến với Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng
 • Ngọc Văn Hoan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán bộ phận
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Hoàng Văn Bạch
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thủ quỹ
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán tổng hợp
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ: